พัดลมระบายอากาศ
พัดลมระบายอากาศ Eurovent ออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับดึงลมเข้า หรือ ดึงลมออกจากอาคาร สร้างลมหมุนเวียน ใช้งานได้หลากหลาย


Supply/Exhaust Air

Supply/Exhaust Air

พัดลมระบายอากาศ แบบติดผนัง นิยมใช้งานกันมากในโรงงานอุตสาหรรม, ฟาร์มเกษตร

More
Roof Ventilation

Roof Ventilation

พัดลมระบายอากาศติดหลังคา ลดความร้อนจากภายในบ้าน อาคาร โดยดูดอากาศภายในที่สะสมใต้หลังคา

More
General Ventilation

General Ventilation

พัดลมระบายอากาศ รูปทรงทันสมัย เคลื่อนที่ได้ หรือใช้งานแบบแขวน ก็ตอบโจทย์อย่างลงตัว

More
HVLS Ventilation

HVLS Ventilation

พัดลมเพดาน ระบายความร้อน และให้ลมสบายกระจายบริเวณกว้าง ทำงานเสียงเบาด้วยลมเหมือนธรรมชาติ

More