เกี่ยวกับเรา

     บริษัท ที เอ็น เมตัลเวิร์ค จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทในเครือ ทีเอ็น กรุ๊ป ที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตพัดลมและโบลเวอร์ ภายใต้ยี่ห้อ Eurovent ซึ่งสามารถครอบคลุมในทุกภาคอุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ พัดลมที่ออกแบบพิเศษ เพื่อความเหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน โดยมีคุณภาพเทียบเท่าสินค้าที่นำเข้าจากยุโรป รวมถึงจัดจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับระบบลม โบลเวอร์ แอร์คอมเพรสเซอร์ นอกจากนั้นยังมีบริการออกแบบ ติดตั้ง และบริการหลังการขาย โดยทีมงานที่มีประสบการณ์เฉพาะทาง

     ทางด้านทีมงานเรามีทีมวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการผลิตพัดลมและโบลเวอร์ นอกจากนี้เรายังมีการฝึกอบรมพนักงาน การผลิตจากวิทยากรภายนอกเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางการผลิตให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้เองเราจึงได้รับการยอมรับจากสถาบัน

 • Bureau Veritas มอบใบรับรองคุณภาพ ISO 9001-2008 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา
 • ในปี 2560 ได้รับการรับรองจากสถาบัน British Standards Institution มอบใบรับรองคุณภาพ ISO 9001-2015
 • ในปี 2563 ได้รับการรับรองจากสถาบัน SGS (Thailand) มอบใบรับรองคุณภาพ ISO 9001-2015 จนถึงปัจจุบัน
ในด้านการจัดจำหน่ายเรามี
 • สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ ถ.เพชรเกษม เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าทางด้านทิศใต้และตะวันตกของกรุงเทพมหานคร
 • สาขา บางนา เพื่อรองรับความต้องการด้านทางทิศตะวันออก
 • สาขา สะพานพุทธ เพื่อรองรับลูกค้ากรุงเทพชั้นใน
 • สาขา นวนคร เพื่อรองรับลูกค้ากรุงเทพชั้นบน
ในส่วนภูมิภาคเรามีสำนักงาน
 • สาขา ระยอง
 • สาขา สุราษฎร์ธานี
 • สาขา ขอนแก่น
 • สาขา พิษณุโลก
  และมีโครงการเปิดสำนักงานสาขาหัวเมืองใหญ่ทั่วประเทศต่อไป

วิสัยทัศน์ & จุดมุ่งหมาย

วิสัยทัศน์ : เรามุ่งมั่นเป็นองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ ในการให้บริการแบบครบวงจร สำหรับในทุกภาคอุตสาหกรรม

นโยบายคุณภาพ : ผลิตสินค้าดีมีคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

จุดมุ่งหมาย :
 1. มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรทีเอ็นกรุ๊ปในด้านคุณธรรม จิตวิญญาณ และความรู้ความสามารถ เพื่อความเป็นเลิศในการทำงานและการบริการ
 2. มุ่งเป็นสังคมในการทำงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้สิ่งใหม่ และพร้อมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี เพื่อให้เกิดนวัตกรรมในทุกด้าน
 3. มุ่งพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน
 4. มุ่งดูแลใส่ใจสังคม และสิ่งแวดล้อม
 5. เราเป็นกลุ่มบริษัทที่ยึดหลักธรรมภิบาลในการทำงาน และบริหารจัดการ
 6. เราจะเจริญเติบโตพร้อมกับลูกค้า โดยทุ่มเทกำลัง และความสามารถในการพัฒนาและการบริการให้กับลูกค้า
 7. เราจะเติบโตทางธุรกิจ และการเงินอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

กลุ่มบริษัทในเครือ

TN Group Corporation
       ดำเนินธุรกิจทางด้านหุ้น และเครื่องหมายการค้า

TN Metal Works
       ผลิตและนำเข้าพัดลมโบลเวอร์ ภายใต้ยี่ห้อ ยูโรเวนท์ สำหรับการใช้งานในทุกอุตสาหกรรม ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นพัดลมที่ออกแบบเป็นมาตรฐานไว้แล้ว หรือพัดลมที่ออกแบบเป็นพิเศษ สำหรับใช้งานเฉพาะทาง ระบบกำจัดฝุ่น และมลพิษในงานอุตสาหกรรม
       นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าทางด้านอุตสาหกรรม กลุ่มระบบส่งถ่ายกำลัง อาทิเช่น มอเตอร์ เกียร์ กลุ่มสินค้าออโตเมชั่น อาทิ เช่น PLC , Drive , sensor , Robot กลุ่มสินค้า ระบบเผาไหม และกลุ่มสินค้าโปรเจคสำหรับงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนรายใหญ่

TN World Supply
       ผลิตมอเตอร์ ปั๊มน้ำ พัดลม จำหน่ายเครื่องมืออุปกรณ์การเกษตรด้วยความหลากหลายของสินค้าและคุณภาพที่ได้มาตรฐาน อาทิเช่น เครื่องตัดหญ้า, เครื่องพ่นยา,เครื่องกำเนิดไฟฟ้า,เครื่องยนต์เบนซินเอนกประสงค์,ปั้มน้ำไฟฟ้า,ปั้มน้ำเครื่องยนต์,เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงและเครื่องยนต์ดีเซล เป็นต้น

Wolter
       ดูแลลูกค้ากลุ่มผู้รับเหมาอาคาร เช่น ห้างสรรพสินค้า คอนโดมิเนียม โรงแรม โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

Esmac Asia
       บริษัท เอสแม็ค เอเชีย จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าคุณภาพ อาทิเช่น พัดลม HVLS, มอเตอร์, ปั๊มน้ำ และระบบออโตเมชั่น และพัฒนาการให้บริการระดับโลกแก่กลุ่มลูกค้าทุกภาคส่วนอุตสาหกรรม

Envotech
       ดำเนินธุรกิจด้านการออกแบบและผลิต
เครื่องจักรสำหรับบำบัดอากาศเสีย เช่น ฝุ่น กลิ่น ควัน ละอองน้ำมัน ละอองสี และระบบอากาศในโรงงานทุกกลุ่มอุตสาหกรรม

J-Wash
       ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตเครื่องล้างรถอัตโนมัติ อัจฉริยะ ด้วยการร่วมทุนระหว่าง กลุ่มบริษัทTN และ บริษัทผู้ผลิตในประเทศญี่ปุ่น

วัฒนธรรมองค์กร

       จากวิสัยทัศน์ หรือเป้าหมายของบริษัทที่ตั้งไว้ กำลังหลักสำคัญในการขับเคลื่อนไปให้ถึง คือ “คน” แต่เนื่องจากองค์กรของเรามีบุคลากร จำนวนมาก มีการทำงานและศักยภาพในตนเองแตกต่างกันคนละด้าน จึงจำเป็นต้องหาแนวทางในการบริหารจัดการกำลังหลักของเรานี้ ให้ไปในทิศทางเดียวกัน และก้าวหน้าไปด้วยกันอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อถึงเป้าหมายของเราร่วมกัน โดยเราต้องใช้ วัฒนธรรมองค์กร เป็นแนวทาง ให้ “คน” ของทีเอ็นกรุ๊ปต้องยึดเป็นหลักปฏิบัติตน “SMILE” คือ วัฒนธรรมองค์กรที่พวกเรา “คน” ของทีเอ็นกรุ๊ป ร่วมกันระดม ความคิด จิตวิญญาณและประสบการณ์ในการทำงานในองค์กรที่ผ่านมา ค้นพบว่า เรามีหลักปฏิบัติ และแนวคิดที่ดีงามหลายหลากเกิดขึ้นที่ ทีเอ็นกรุ๊ป จึงได้เรียบเรียงกลั่นกรองเนื้อหาออกมาเป็นรูปธรรม ออกมาเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ใช้ชื่อว่า SMILE

       นับจากนี้ไป SMILE จะเป็นแนวทางหลักในการทำงาน และประพฤติปฏิบัติของพวกเราทุกคน เพื่อให้สิ่งดีงามที่ผ่านมาได้รับการถ่ายทอด มิใช่เป็นเพียงคำพูดแต่ต้องเป็นหลักการที่สามารถสื่อสาร จากรุ่นสู่รุ่น จากหน่วยงานสู่หน่วยงาน และจากลูกพี่สู่ลูกน้อง จงทำให้ SMILE เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตในการทำงานประจำวัน เพื่อให้พวกเราบรรลุถึงเป้าหมายร่วมกัน อันจะนำไปสู่ความผาสุขของ “คน” ของทีเอ็นกรุ๊ป ซึ่งหมายรวมตั้งแต่บุคลากร และ ครอบครัว ของคนทีเอ็นกรุ๊ปทุกคน และยังส่งผลให้ลูกค้าของเราได้รับประโยชน์ และความพึงพอใจสูงสุด จากวิถีการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของทีเอ็นกรุ๊ปของเราด้วย

S sharing การแบ่งปัน
การแบ่งปันและประสานงาน

 • การประสานงานระหว่างหน่วยงาน
 • ต้องทำงานเป็นทีม
 • การแบ่งปันสิ่งดีแก่กันและมุ่งส่งเสริมให้ผู้อื่นประสบความสำเร็จ
 • เคารพซึ่งกันและกัน
 • ช่วยแก้ไขปัญหาร่วมกัน
พฤติกรรมที่ส่งเสริมการแบ่งปัน และประสานงาน (Sharing) การรู้จักทำงานเป็นทีม และประสานงานระหว่างหน่วยงานอย่าง เต็มความสามารถ และลดความซ้ำซ้อนและขัดแย้งในการทำงาน การแก้ปัญหา ร่วมกัน ของทุกหน่วยงาน โดยไม่ปัดปัญหา หรือความรับผิดชอบ ไปที่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง เพื่อค้นหา วิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องร่วมกัน เข้าใจ และรับผิดชอบหน้าที่ ของตนเอง และหน่วยงานของตน พร้อมยอมรับผิดและ แก้ไข ความผิดพลาดของตน ต้องเข้าใจหน้าที่ ของหน่วยงานอื่นๆ โดยต้องให้ความร่วมมือ และส่งเสริมการทำงานเสมือนเป็น “ลูกค้าภายใน” ด้วย พร้อมรับการตรวจสอบเสมอมีหลักการทำงาน ว่า มีน้ำใจ พร้อมให้อภัย ให้ความเคารพ รู้จักยอมรับผิด และปรารถนาให้ผู้อื่นประสบความสำเร็จ มีจิตสำนึกรักองค์กร และคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก มุ่งส่งเสริมความสัมพันธ์ ที่ดี ภายในหน่วยงานหรือองค์กร

M Moral คุณธรรม
คุณธรรมต้องยึดมั่น

 • ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรม
 • ความกตัญญูรู้คุณต้องมี
 • รู้จักรักสามัคคีและเสียสละ
 • ยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต
 • มุ่งที่ประโยชน์หลักเพื่อส่วนรวม
 • เคารพรักษาระเบียบวินัย
พฤติกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม (Moral) ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมในการดำรงชีวิต มุ่งปฏิบัติงานด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีขององค์กร เป็นผู้ที่ มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ต่อองค์กร ต่อลูกค้า และต่อสังคม มีสัจจะ ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญา ยึดมั่นในเป้าหมาย ของส่วนรวมเป็นหลัก รู้จักประหยัด รักษาและใช้ทรัพยากร ขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อส่วนรวมเป็นหลัก มีความ เสียสละและสร้างความสามัคคีในองค์กร ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบวินัย อย่างเคร่งครัด และบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

I Innovation นวัตกรรม
นวัตกรรม

 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
 • พร้อมปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
 • ให้ค้นคว้าหาสิ่งใหม่
 • คิดเชิงบวกตลอดเวลา
 • พัฒนาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
 • เพื่อนวัตกรรมในทุกด้าน
พฤติกรรมที่ส่งเสริมความคิดริเริ่ม และเกิดนวัตกรรม (Innovation) ริเริ่มสร้างสรรค์แนวความคิดหรือสิ่งใหม่ๆ เพื่อการพัฒนา เป็นระบบ การทำงานหรือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็น ของผู้อื่น และนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ นำปัญหามาเป็นแรงจูงใจ ในการพัฒนา และปรับปรุงการทำงานเสมอ ไม่มองปัญหาว่าเป็น ปัญหา พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงและรู้จักปรับตัว ให้เข้ากับความรู้ เทคโนโลยี และระบบงานใหม่ๆ มีการเรียนรู้ พัฒนา ปรับปรุงตนเอง และหน่วยงาน อย่างต่อเนื่องอยู่สม่ำเสมอ มีการปฏิบัติงาน โดยยึด พื้นฐานของข้อมูลเป็นหลัก ไม่ใช่ความรู้สึกของตนเอง มีการทดลอง หรือปฏิบัติสิ่งใหม่ๆร่วมกัน อยู่ตลอดเวลา หลังจากที่ได้ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้อย่างดีแล้ว

L Learning การเรียนรู้
การเรียนรู้

 • ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรม
 • ความกตัญญูรู้คุณต้องมี
 • รู้จักรักสามัคคีและเสียสละ
 • ยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต
 • มุ่งที่ประโยชน์หลักเพื่อส่วนรวม
 • เคารพรักษาระเบียบวินัย
พฤติกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ (Learning) ไม่อายและพร้อมยอมรับว่าไม่รู้ แต่ต้องมีความพร้อม และ กระตือรือร้น แสวงหาโอกาสของการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ มีความ “รัก” ในการเรียนรู้ ใฝ่หาความรู้ไม่หยุดนิ่ง มุ่งมั่นใฝ่ดี การมุ่งมั่น ทุ่มเทการทำงาน และ การปฏิบัติหน้าที่ความรับผิด ชอบอย่างเต็มที่ คือ จุดเริ่มต้นแรกของการเรียนรู้ อย่างแท้จริง ปัญหาคือ จุดเริ่มต้น ของการเรียนรู้ นำปัญหาจากการทำงานต่างๆ มาแก้ไข ค้นคว้า และเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปัญหาที่ไม่สิ้นสุดคือ การเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุดเช่นกันเมื่อเป็นผู้รอบรู้ในงาน ต้องรักที่จะ ถ่ายทอดความรู้ความเชี่ยวชาญนั้นไปสู่ผู้อื่น รวบรวมเป็นองค์ความรู้ เฉพาะขององค์กร เพื่อถ่าย ทอดสู่รุ่นหลัง สู่รุ่นน้อง สู่แผนกอื่น และสู่สังคมภายนอก การนำเทคโนโลยี มาใช้ในการรวบรวม สื่อสาร และถ่ายทอด เป็น องค์ความรู้ อย่างมีระบบ

E Excellence ความเป็นเลิศ
ความเป็นเลิศ

 • การบริหารงานตามมาตรฐานสากล
 • การทำงานแบบเกินร้อย
 • สุดยอดในทุกด้าน
 • มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล
 • ใส่ใจในรายละเอียด
 • เป็นที่หนึ่งในใจของลูกค้า
พฤติกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ (Learning) การทำงานแบบเกินร้อย คือ บุคลากรทุกคน ทำงานอย่างเต็มที่ มีความเป็นเลิศด้านระเบียบวินัย คุณธรรม การทำงานและจิตสำนึก เป็นองค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการและมีขั้นตอนการทำงานที่ดี และได้รับมาตรฐานระดับสากลเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพมาตรฐานและราคาแข่งขันได้ เป็นองค์กรที่มีการบริหาร จัดการยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส น่าเชื่อถือและพร้อมตรวจสอบ ทุกหน่วยงาน ใส่ใจลูกค้า และ เน้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก เพื่อเป็นองค์กรอันดับหนึ่งด้านการบริการทุกด้าน เป็นผู้นำในการ ใช้เทคโนโลยี และใช้ความรู้ใหม่ มาปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเนื่อง เป็นองค์กรที่มีการทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

ประวัติความเป็นมา

พ.ศ.2512 : เริ่มก่อตั้งธุรกิจจากการซื้อมาขายไป มอเตอร์ไฟฟ้า และพัดลมอุตสาหกรรมโดยเจนเนอเรชั่นที่ 1 และ 2
ค.ศ.1969 : Established the business by buying and selling the electric motors and industrial fans by 1stand 2nd generation.
พ.ศ.2521 : เปิดโรงงานผลิต มอเตอร์ ปั๊มน้ำ พัดลม
ค.ศ.1978 : Open the motor, water pump and industrial fan manufacturing factory.
พ.ศ.2539 : เจเนอเรชั่นที่ 3 เข้ามาดูแลธุรกิจ เริ่มนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ เริ่มจากกลุ่มสินค้าระบบส่งกำลัง Transmission
ค.ศ.1996 : 3nd generation conduct the business, start importing other industrial goods from Transmission product.

พ.ศ.2545 : ลงทุนโรงงานผลิตสินค้ากลุ่มพัดลมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
ค.ศ.2002 : Invest in a large industrial fan factory.
พ.ศ.2550 : ขยายสู่การผลิตกลุ่มสินค้าพัดลมภายในอาคาร โดยมีการร่วมทุนกับต่างประเทศ
ค.ศ.2007 : Expanded to produce indoor fan products by joint venture with foreign.
พ.ศ.2553 : ปรับโครงสร้างบริษัท แยกธุรกิจการผลิต และธุรกิจเทรดดิ้งออกจากกัน พร้อมแบ่งเป็นกลุ่มธุรกิจต่างๆ
ค.ศ.2010 : Restructuring the company by separate the production business and the trading business is apart. It is divided into any business groups.

พ.ศ.2557 : ขยายธุรกิจเข้าสู่กลุ่มงาน โครงการ และราชการ
ค.ศ.2014 : Expand business into project and government projects.
พ.ศ.2558 : เปิดโรงงานกลุ่มการผลิตเพื่อขยายฐานการผลิต
ค.ศ.2015 : Open the Wentz Manufacturing Group Factory to expand production base.

พ.ศ.2560 : ก่อสร้างโรงงานเพิ่มและศูนย์กระจายสินค้า โดยย้ายโรงงาน และศูนย์กระจายสินค้าไว้ในที่เดียวกันโดยปัจจุบันกลุ่ม บริษัท ทีเอ็น มีพนักงานกว่า 1,100 คน และมีแผนขยายฐานการผลิตอีก 2 แห่ง พร้อมศูนย์กระจายสินค้าที่ทันสมัย
ค.ศ.2017 : Construction of additional factories and distribution centers by moving factory and the distribution center in the same place. By the present, TN Group has more than 1,000 employees and plans to expand two production bases with new distribution centers.

สารจากผู้บริหาร

     เรามุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อก้าวเป็นเบอร์หนึ่งในภาคอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า เราจึงพัฒนาศักยภาพขององค์กรทั้งทางด้านการผลิต การจัดจำหน่าย การบริการ และรูปแบบการทำงาน ภายใต้ความท้าทายหลัก 3 ส่วนคือ

 1. ทางด้านการพัฒนาภาคการผลิต เนื่องจากสภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นในปัจจุบันทั้งในประเทศ และจากต่างประเทศ จากนโยบายการค้าเสรี FTA และ AEC ซึ่งทำลายกำแพงทางด้านของภาษีนำเข้า-ส่งออก เรา จึงมีความท้าทายในการพัฒนาภาคการผลิตให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น ในด้านของการบริหารจัดการต้นทุนใน การออกแบบ และการผลิตสินค้า เพื่อปรับตัวให้พร้อมสำหรับแข่งขันกับกลุ่มธุรกิจจากต่างประเทศ อาทิ ประเทศในกลุ่ม AEC, ประเทศจีน เป็นต้น อีกทั้งสร้างความแข็งแรง และเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันทางธุรกิจให้สูงขึ้นได้ในอนาคต
 2. ทางด้านการขยายส่วนการขาย และการตลาดโดยจากสภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นในปัจจุบัน เราจึงมีความท้าทายในการขยายตลาดให้ครอบคลุมทั้งในประเทศ และภูมิภาคอาเซียน เพื่อเป็นการสร้างความแข็งแรงให้กับแบรนด์สินค้า และขยายฐานส่วนแบ่งการตลาดในอนาคต
 3. ทางด้านมาตรฐานของระบบบัญชี และการเงิน เนื่องจากระบบบัญชี และการเงินเป็นส่วนที่มีความสำคัญอันดับต้นๆ ของการพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จ เราจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ และมีความท้าทายในการเพิ่มมาตรฐานของระบบบัญชี และการเงินให้มีมาตรฐานสากล พร้อมทั้งปรับโครงสร้างองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ในอนาคต นอกจากนี้เรายังยึดมั่น และดำเนินธุรกิจตามวิสัยทัศน์เพื่อก้าวเป็นผู้นำในตลาดอุตสาหกรรมในประเทศไทย และขยายตลาดให้ครอบคลุมในตลาดอาเซียน อีกทั้งเตรียมพร้อมเพื่อเข้าเป็นส่วนหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในปี 2562

คุณกิตติ จึงสวนันทน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(CEO)

มาตรฐานการผลิตและตรวจสอบ

     เรามีพนักงานที่เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานการผลิตและตรวจสอบ รวมถึงควบคุมการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ความปลอดภัย และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้สินค้าสามารถตอบสนองได้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

Testing system - Fan Performance test Accrediting to JIS B8330 / ISO 5801 / AMCA 210
- รอยเชื่อม PT tests
- บาลานซ์
- Mechanical running test - bearing วัดความสั่น ตามมาตรฐาน ISO 10816-3 และ ISO 14694
- Mechanical running test - bearing Temperature rise วัดอุณหูมิ
- Pressure leak test - Accrediting to 1.5-3 operating pressure เทสรอยรั่ว