Technical Specialist


POSITION
- Technical Specialist (Sales engineer)


COMPANY
- TN Metal Works


LOCATION
- TN Metal Works
(Sales office)


TYPE OF CONTRACT
- Full time

Jobs Details


คุณสมบัติผู้สมัครงาน

- เพศหญิง / ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป

- มีความรู้ด้านสินค้าอุตสาหกรรม หรือประสบการณ์งานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีรถยนต์และใบขับขี่รถยนต์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน

- ระดับการศึกษา วุฒิปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมไฟฟ้า หรือที่เกี่ยวข้อง

- ประสบการณ์ ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

รายละเอียดของงาน
- วางแผนเข้าพบลูกค้าเพื่อนำเสนอขายสินค้า/เข้าเยี่ยมลูกค้า/รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบันและแสวงหาลูกค้ารายใหม่ เพื่อสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับ
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


Apply this job


Mr.Phannuwat HR Recruitment

Tel. 084-918-4447, 02-155-5000 #1234, 1238, 1239

Fax. 02-115-5555

Line ID : recruit_tngroup

recruit@tngroup.co.th

http://www.tngroup.co.th/